İPTAL ve İADE KOŞULLARI

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:
1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları bilet, stand paketi, adına ayrılmış web sitesi, satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Satın alınan her bilet, stand paketi, adına ayrılmış web sitesi 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
4.Satın alınan bilet, stand paketi, adına ayrılmış web sitesinin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
5.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
6.Alıcının üyeliği, site yöneticisi tarafından iptal edilir.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
7.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir.

ALICININ HİZMETİ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
8.Alıcı, sözleşme konusu hizmeti kontrol etmek zorundadır. İtiraz edilmeyen hizmetin, eksiksiz olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra hizmetin telif haklarını özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet ile birlikte, kesilmiş ise Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:
9. Alıcının, işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 3 (üç) gün içerisinde geçerli bir sebep göstermek koşulu ile (hizmetin farklı olması, hizmetin site üzerindeki açıklamaları ile tutarsız olması, ürünün yasal yönden sıkıntılı oluşturabilecek durumda olması, ürünün sağlık sorunlarına yol açma ihtimalinin bulunması) OnuBanaSor yönetimine (ARACI) bildirimde bulunması şarttır. Alıcı’nın Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş olması kaydıyla ARACI’ya iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla olabilir. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında ARACI’nın ve SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET: Cimedya Bilgi Sistemleri Reklam ve Ticaret A.Ş.
ADRES: Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. A Blok A 9 Koç İkiz Kuleler Çankaya / Ankara
EPOSTA: info@cimedya.com
TEL: 0312 909 32 40
CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
10.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir.
11.Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, telefon veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
12. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
13.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:
14.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde hizmeti iade almakla yükümlüdür.
15.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Cayma hakkı süresi içinde malın veya hizmetin usulüne uygun kulanılması ve hizmetin değerini düşürecek bir kusur oluşmadan iade etmek ister ise, ALICI sorumlu değildir.
16.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.